MENU
Головна » Файли » Самостійне вивчення

ТЕМА 6.2. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ.
12.05.2015, 09:15

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

 

ТЕМА 6.2. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ.

Питання:

 1. Нормування та планування оборотних фондів.(сам).
 2. Шляхи можливого підвищення ефективності використання Фоб.

Мета: навчальна: визначити поняття «норматив оборотних засобів у виробничих запасах», ознайомитися з часом перебування оборотних засобів з кожного виду або однорідної групи матеріалів, визначити шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів.  

Кількість годин: 4

Вид контролю: письмове опитування

Меж предметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності, історія туризму, основи підприємницької діяльності.

Література:. Л.П. Дядечко. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007р., стор. 94-97

Л.І.Головко. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2014р. с.92

План вивчення:

 1. Прочитати текст.
 2. З’ясувати основні питання тексту.
 3. Засвоїти прочитане.
 4. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що ви отримали з навчальної дисципліни «Технологія і організація туристичної діяльності».
 5. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Методичні вказівки

При самостійному вивченні матеріалу необхідно насамперед сформувати поняття «норматив оборотних засобів у виробничих запасах».

 Норматив оборотних засобів у виробничих запасах це - мінімальний плановий розмір оборотних засобів, який постійно необхідний для нормальної роботи підприємства.

Зверніть увагу, що норма оборотних засобів з кожного виду або однорідної групи матеріалів враховує час перебування у:

 • поточному запасі;
 • підготовчому запасі;
 • гарантійному запасі;
 • сезонному запасі;
 • транспортному запасі.

Поточний запас (Nпот.)  - час між двома послідовними постачаннями. Наприклад: інтервал між двома постачаннями складає 20 днів, тоді поточний запас складає 10 днів.

Підготовчий запас (Nпід.) - являє собою час, необхідний для комплектації, прийому і доставки складників від партнерів і розраховується з врахуванням специфіки роботи кожного підприємства за ряд попередніх періодів.

Гарантійний запас (Nгар.) складається на випадок порушення запланованого режиму поставок і приймається рівним половині поточного запасу. В економічно розвинутих країнах такий запас має меншу величину.

Сезонний запас (Nсез.) Такий запас складається для акцій і підприємств, де недоступні цілорічні поставки.

Транспортний запас (Нтр) - це час між поступленням платіжних документів і самих послуг чи продукції.

Норматив оборотних засобів у виробничих запасах  можна визначити за формулою:

N  = Nпот + Nпід + Nгар + Nсез + Нтр.

 

При самостійному вивченні другого питання необхідно визначити основні шляхи (способи) підвищення ефективності використання оборотних коштів.

До способів підвищення ефективності використання оборотних коштів відносять:

 • зменшення строків надання послуг;
 •  зменшення виробничих запасів в результаті покращення організації матеріально-технічного постачання;
 • економію матеріальних ресурсів, краще їх зберігання;
 • прискорення реалізації продукції і послуг;
 • скорочення тривалості інтервалів поставок;
 • зменшення норм витрат матеріалів на одиницю продукції;
 • скорочення циклу виробництва турпродукції внаслідок впровадження нової техніки і технології;
 • підвищення продуктивності праці;
 • забезпечення ритмічності випуску продукції та підвищення змінності виробництва;
 • підвищення оборотності матеріальних ресурсів.

На стадії створення виробничих запасів - це раціональне їх використання; ліквідація наднормативних запасів матеріалів; удосконалення нормування; поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення чітких договірних умов і забезпечення їх виконання, оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи транспорту; поліпшення організації складського господарства.

На стадії незавершеного виробництва - упровадження прогресивної техніки та технології, зокрема безвідхідної та маловідходної; розвиток стандартизації й уніфікації; удосконалення форм організації виробництва; удосконалення системи економічного стимулювання, економного використання сировинних та паливно-енергетичних ресурсів; удосконалення використання основних фондів, насамперед їх активної частини.

На стадії обігу - це раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків; своєчасне оформлення документації та прискорення її руху; дотримання договірної та платіжної дисципліни.

Прискорення оборотності оборотних коштів дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових фінансових ресурсів.

Пошуки резервів ефективного використання оборотних фондів створять умови для збільшення обсягів продукції (робіт, послуг) та забезпечать її конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках

Питання для самоконтролю

1. В чому суть встановлення нормативів запасів?

2. Назвіть основні  види запасів та дайте їм характеристику.

3. Назвіть основні шляхи (способи) підвищення ефективності використання оборотних коштів.

 

 

Категорія: Самостійне вивчення | Додав: golovkoluydmila
Переглядів: 157 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar