MENU


зі спеціальності  5.14010301

«Туристичне обслуговування»

для аграрних вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації

 ЗМІСТ

Загальні положення…………………………………………………………...................................................

4

Вступ. Тема 1. Економічна природа туризму…………………………………...........................................

5

Тема 2. Ринкова економіка. Туристичний ринок…………………………….............................................

23

Тема 3.Підприємницька діяльність – основа туристичного бізнесу….................................................

38

Тема 4. Економічне управління туристичним бізнесом…………………................................................

48

Тема 5. Прогнозування, планування і державне регулювання на

 підприємствах туристичного бізнесу……………………………………...................................................

63

Тема 6. Виробничі та експлуатаційні ресурси.

Тема 6.1. Основні фонди підприємств туристичної індустрії………………..........................................

77

Тема 6.2. Оборотні засоби підприємств туристичної індустрії……………............................................

88

Тема 7. Кадрова політика і оплата праці на підприємствах

 туристичної індустрії…………………………………………………………................................................

95

Тема 8. Собівартість – комплексний економічний показник……………….............................................

114

Тема 9. Ціна та ціноутворення в туристичній індустрії…………………….............................................

123

Тема 10. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація…………………………………………………..........................................................................

133

Словник………………………………………………………………………….................................................

Список літератури……………………………………………………………..................................................

146

155


Для перегляду повної версії навчального посібника натисніть на  ПЕРЕГЛЯНУТИ