MENU

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про Державний земельний кадастр

 Цей Закон  установлює  правові,  економічні  та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру. 

Для перегляду  та завантаження повної версії натисніть ЗАВАНТАЖИТИ 


 


Закон України «Про державну підтримку

 сільського господарства України»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 49, ст.527 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2657-IV від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 29, ст.381 N 401-V від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.36 N 922-VI від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.323 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 29-рп/2009 від 24.11.2009 N 1447-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 43, ст.638 ) ( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики", "державний продовольчий резерв", "мінімальна закупівельна ціна", "максимальна закупівельна ціна", "мінімальна та максимальна закупівельна ціна" та "біржовий договір" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "державний інтервенційний фонд", "мінімальна інтервенційна ціна", "максимальна інтервенційна ціна", "мінімальна та максимальна інтервенційна ціна" та "біржовий договір (контракт)" у відповідному відмінку і числі, а слова "аграрна біржа" у всіх відмінках замінено словами "Аграрна біржа" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1447-VI від 04.06.2009 )

Для перегляду  та завантаження повної версії натисніть ЗАВАНТАЖИТИ


 


ЗАКОН УКРАЇНИ
 ПРО ОРЕНДУ ЗЕМЛІ
Розділ I. 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для перегляду  та завантаження повної версії натисніть ЗАВАНТАЖИТИ