MENU

Для перегляду  та завантаження повної версії натисніть ЗАВАНТАЖИТИ 


ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного

агротехнологічного університету»

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  5.09010103 «ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА»

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

з/п                                     

Тема заняття

Завдання

Кількість годин

1.

Тема 3. Земельні ресурси сільського господарства та їх використання

Визначення показників рівня інтенсивності та економічної ефективності використання землі, виявлення шляхів  їх поліпшення

 

 

2

2.

Тема 4. Трудові ресурси та продуктивність праці в сільському господарстві

Визначення показників забезпеченості трудовими ресурсами та ефективності їх використання. Визначення рівня продуктивності праці по господарству в цілому окремих галузях, видах продукції.

4

3.

Тема 5. Основний та оборотний капітал аграрних підприємств. Нематеріальні активи.

Визначення показників забезпеченості, розміру, руху та ефективності використання основних фондів. Визначення структури основних та оборотних фондів. Визначення показників ефективності використання оборотних фондів.

4

4.

Тема 6. Матеріально-технічна база аграрних підприємств

Визначення показників використання енергетичних ресурсів, рівня механізації виробничих процесів підприємства. Визначення показників ефективності використання тракторів, комбайнів та вантажних автомобілів

2

5.

Тема 8. Спеціалізація, концентрація, комбінування та інтеграція у сільськогосподарському виробництві

Визначення виробничого напрямку аграрних підприємств,їх розміру та рівня спеціалізації.

4

6.

Тема 10. Витрати виробництва і собівартість продукції

Визначення структури собівартості окремих видів продукції рослинництва і тваринництва та оцінка їх динаміки. Обчислення собівартості основних видів продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних і промислових виробництв.

2

7.

Тема 11. Ціноутворення в системі АПК

Визначення середньої реалізаційної ціни на сільськогосподарською продукцію. Розрахунок оптових та роздрібних цін на продукцію у різних галузях.

2

8.

Тема 12.Економічні результати та ефективність діяльності підприємств

Визначення показників економічної ефективності виробництва  по підприємству та по окремих видах продукції рослинництва і тваринництва.

Визначення показників рівня рентабельності окремих видів продукції і по господарству в цілому. 

2