MENU

Практична робота № 1 

Тема. 6.1 Основні фонди підприємств туристичної індустрії

Основні фонди підприємств туризму та підвищення ефективності їх використання

Заняття 1. Основні фонди підприємств туризму.

 Мета: 1. Сформувати практичні навики з визначення показників ефективності використання основних фондів,  показників стану, руху, розраховувати амортизаційні відрахування, вартість основних фондів.

2.  Знати фактори, які впливають на ефективність використання основних фондів.

3. Навчити робити аналіз та давати оцінку отриманим показникам. Навчити економічно мислити.

Для перегляду практичної роботи, натисніть на її номер.

  

Практична робота № 2 

Тема. 6.2 оборотні засоби підприємств туристичної індустрії

Заняття 1. Оборотні кошти підприємств туризму та шляхи збільшення ефективності їх використання

 Мета: 1. Сформувати практичні навики з визначення показників ефективності використання оборотних коштів, нормативу оборотних коштів.

2. Знати фактори, що впливають на ефективність використання оборотних коштів.

3. Навчити робити аналіз та давати оцінку отриманим показникам. Навчити економічно мислити.

Для перегляду практичної роботи, натисніть на її номер.

  

Практична робота № 3

Тема. 7. Кадрова політика і оплата праці на підприємствах туристичної індустрії.

Заняття 1. Основи кадрової політики та оплати праці на підприємствах туризму.

 Мета: 1. Сформувати практичні навики:Визначення середньооблікової чисельності працівників, коефіцієнт загального обороту, коефіцієнт прийому кадрів, звільнення та відновлення кадрів, коефіцієнт плинності та стабільності кадрів.

2. Знати методику визначення показників інтенсивності обороту кадрів..

3. Навчити робити аналіз та давати оцінку отриманим показникам. Навчити економічно мислити.

Для перегляду практичної роботи, натисніть на її номер.

  

Практична робота № 4

Тема. 7. Ціна та ціноутворення в туристичній діяльності

Витрати і розрахунок вартості туристичного та готельного обслуговування, експлуатаційної і повної собівартості послуг розміщення, готельних тарифів і цін на додаткові послуги готелів.

Мета:

1. Сформувати практичні навики: визначення вартості туристичного та готельного обслуговування.

2. Знати методику визначення вартості туристичного, готельного обслуговування.

3. Навчити робити аналіз та давати оцінку отриманим показникам. Навчити економічно мислити.

Для перегляду практичної роботи, натисніть на її номер.

  

Практична робота № 5

Тема.Фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства.

Заняття. Розрахунок та аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності туристичного підприємства.

Мета: 1. Сформувати практичні навики із визначення економічних результатів діяльності турфірми.

            2. Засвоїти методику визначення економічних результатів діяльності туристичного підприємства.

            3. Навчити робити аналіз та давати оцінку отриманим показникам. Навчити економічно мислити.

Для перегляду практичної роботи, натисніть на її номер.